Trang Chủ / Tất cả tin / Chi tiết dự án

Nhà tự lập Mai Tâm

Danh mục Thông tin dự án

Tổng quan dự án
Sơ đồ thiết kế
Hạng mục xây dựng
Kêu gọi tài trợ

Với sụ tiến bộ không ngừng của y học, các bé bị nhiễm HIV/AIDS đã không bị huỷ hoại bởi căn bệnh mà được nuôi dưỡng, chăm sóc và trưởng thành. Vì thế nhà Tự Lập Mai Tâm được ra đời nhằm đáp ứng không gian sống cũng như nhu cầu về tâm sinh lý của các em ở độ tuổi vị thành niên, tạo điều kiện cho các em phát triển tính độc lập, ý thức chăm sóc bản thân, đồng thời là sự chuẩn bị để các em sẵn sàng hoà nhập vào xã hội.

 

Nhà Tự Lập Mai Tâm (Mai Tam Independent Living)

Email: maitamcenter@yahoo.com

Website: www.maitam.org

Hình ảnh dự án

Nguồn: Mai tâm