Những hoạt động của Mai Tâm Family

Dự án nổi bật của chúng tôi

Một số hình ảnh tiêu biểu

Đăng ký khám chữa bệnh tại Mái Ấm Mai Tâm

Bệnh nhân cần sự hỗ trợ khám chữa bệnh, vui lòng đăng ký trực tuyến tại link dưới đây! Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bệnh nhân hoặc người thân:
http://61.28.235.161/NURSINGHOME/BenhNhan/DangKy