Về chúng tôi

 

SỰ HÌNH THÀNH DNXH MAI TÂM

DNXH Mai Tâm là bước phát triển mới trên nền tảng các hoạt động xã hội chăm sóc bệnh nhân của Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân (Camillians). Tiền thân của doanh nghiệp là bước đi dài của 15 năm phục vụ, bắt đầu từ năm 2003 khi các tu sĩ Camillians dấn thân vào các hoạt động chăm sóc bệnh nhân tại Tổng Giáo phận Sài Gòn. Nhiều đối tượng bệnh nhân được chăm sóc, trong đó đối tượng chính là bệnh nhân HIV/AIDs.

Mỗi nhu cầu của bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nghèo, là một thúc bách đáp trả đối với tu sĩ Camillians. Các mái ấm và các hoạt động lần lượt được mở ra.

Năm 2005 đánh dấu sự hình thành sơ khai của Mái ấm Mai Tâm, dành cho đối tượng là các bà mẹ đơn thân và các trẻ mồ côi chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Năm 2007, Mái ấm Naza được thành lập dành cho đối tượng là các bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối có hoàn cảnh cơ nhỡ.

Năm 2007, Phòng khám Camillo được thành lập, sau đó (năm 2013) chuyển thành Phòng khám Mai Khôi – Đồng Tiến, là phòng khám từ thiện khám ngoài giờ dành cho người nghèo.

Cuối năm 2013, một mái ấm nữa đi vào hoạt động là Mái ấm Gary, dành cho bệnh nhân mang bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là trẻ em, có chỗ ăn ở, phương tiện đi lại và nhiều dịch vụ hỗ trợ điều trị khác...